Kemirgen Mücadelesi

Fare & Kemirgen İlaçlama

Mutlaka Fare ilaçlama Yaptırmanız Gerekmektedir ! Fareler, en çok yiyecek maddesinin bol olduğu ambar, değirmen, kümes gibi yerlerde bulunurlar. İç alanlarda taban ve pervaz araları, her türlü duvar delikleri, oluklar, dış alanlarda ise çöplük kenarları, toprak yığınları su kanallarında barındıkları dikkate alınmalıdır.si

Kurulacak zehirli yem istasyonları hedef dışı yaban ve evcil canlıların ulaşamayacağı; fare , kemirgen ve sıçanların hareket ve saklanma yerlerine yakın şekilde; söz konusu canlıların hızlı bir şekilde hareket edecekleri ve kısa sürede saklanma ihtiyacı duyacakları göz önüne alınarak; gürültüsüz ve sakin yerlere yerleştirilmelidir.

Yemler çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde kap ve kutulara konulmalı; kesinlikle insan eline maruz bırakılmamalıdır. Bu amaç için özel imal edilmiş kapaklı ve kilitli fare ve sıçan yem istasyonları tercih edilmelidir. İstasyon kap ve kutular üzerine ‘ DİKKAT FARE ZEHİRİDİR ! ‘uyarıcı yazı yazılmalıdır.

Kemirgen Mücadelesi ‘n de Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kullanılacak fare zehrinin fomülasyon mücadele ortamının ve farelerin beslenme özelliklerine uygun olarak seçilmelidir. örneğin; kanalizasyon; nemli ve ıslak ortamlarda tercih edilecek fomülasyon tipi mum bloklarıdır.

Yem istasyonları belli aralıklarla yerleştirilmelidir, 7-10 günde bir kontrol edilerek azalan yemler takviye edilmelidir hiç dokunulmamış istasyonların yerleri değiştirilmeli veya azalan yemlere ilave edilmelidir.

Fare mücadelesi başlangıçta, 15 gün ara ile yapılacak olan 2 ilaçlama ve kontrol şeklindedir. Bu program sonucu ortamda varolan kemirgenler tamamen yok edilir.

Daha sonra giriş yapacak olanların yuvalanma ve çoğalmalarını önlemek amacıyla aylık periyotlarla ilaçlama ve kontroller yapılması gerekmektedir.

Yapılacak mücadelede Amerika ve Fransa’dan ithal, antikoagülan etkili rodentisidlerin granür ve mum blok formları kullanılacaktır. Bu ürünlerden 5- 12 gr yiyen kemirgenler 4-7 gün içinde çoğunlukla yuvalarında ölürler. Bağışıklık oluşmaz. Kokuşma olayına rastlanmamıştır. Ürünlerin uygulaması yem istasyonları içerisinde yapılacaktır.

FARELERİN YARATTIĞI ZARARLAR

Fareler, ev ve işyerlerini istila eder, eşyaya zarar verir, kemirirler yiyeceklere zarar verir, tüketir ambalajlarını bozarlar. Dışkıları kılları ve taşıdıkları mikro organizmalar yiyecekleri kontamine eder. Gıdaları ve gezdikleri çevreyi kirleterek resimleri ile beraber bulaşıcı hastalıkların insanlara yayılmasına sebeb olurlar. (veba,tifüs,weil,sodoko,hummalar,paraziter hastalıklar, kuduz salmonella bakterileri ve barsak enfeksiyonları gibi bir çok hastalık)

  • Çiftlik hayatına zarar verirler. Süt ve yumurta üretiminde azalmaya hayvanlarda yarattıkları stres ve rahatsızlık ile ağırlık kaybına neden olurlar. Peptospirosis, salmonella, brucellosis ve şap hastalığını yayarak büyük tehlike teşkil ederler.
  • Ahşap metal yerleri, boruları, elektrik kablolarını vs kemirirler. Elektrik kontağı ve yangına sıkça sebep olurlar.
  • Isırıklara ve diğer yaralanmalara neden olurlar korkutarak insanların sağlığını da bozarlar.
  • Fareler sadece gemileri batırmakla kalmıyor, elektrik kablolarını da kemiriyor. Çünkü, bu hayvanların genetik kökenli diş problemleri var; ön dişlerindeki büyüme durmuyor. Bu nedenle fareler, ön dişlerinin büyümesini engelleyebilmek için elektrik kablolarını kemirme ihtiyacı duyuyor. Ancak elbette ki bu hem onlar hem de çevre için büyük bir risk taşıyor.

Yüksek voltajlı kabloları kemiren bir fare yangın çıkmasını neden oluyor, ancak tabii ki bu yaptığından pişman olacak kadar uzun yaşayamıyor. Farelerin dişleri hafif çelikten bile daha sert olduğundan boruları, ince metalleri ve hatta beton blokları bile kolayca tahrip edebiliyor.

UZUN KUYRUKLARIYLA YÖN BULUYORLAR!

Uzun kuyruklarıyla yön buluyorlar ! Çünkü kısa olsa kaybolurlardı. Kuyruk farenin sadece denge sisteminde değil, aynı zamanda yön bulma duyularında da etkili bir rol oynuyor. Farelerin kuyrukları vücut ısılarını da düzenliyor ve vücut ısısı yükseldiğinde bunu düşürüyor.

 

FARE YEM ISTASYONLARI – DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fare ve sıçanların bulunduğu alanlar dikkatlice saptanmalıdır. Bu saptamada idrar, dışkı, tüyler, bıraktıkları lekeler ipucu olacaktır. Saptanan noktalara fare zehri yerleştirilen yem istasyonları konulacaktır.

Yemlere kesinlikle insan eli ve nefesi değdirilmemelidir. Fare ve sıçanlar insan kokusu aldıklarında yeme karşı çekingenlik duyarak yemi almazlar. Yem istasyonlarının yerleştirileceği alanlar fare ve sıçanların geçiş yolu üzerindeki sessiz ve gürültüsüz alanlardır. Yem istasyonları belli periyotlarla kontrol edilerek azalan yemlere takviye yapılır, hiç dokunulmamış istasyonların yerleri değiştirilir.

Kurulacak fare istasyonlarında veya istasyonsuz konulacak fare yemlerine el değmemesi kuralına önemli riayet edilmesi gerekmektedir. Çıplak el ile yerleştirilen yemleri fareler yememektedir. Fare ve sıçan mücadelesinde en etkin yöntem olup fare zehirlerinin yem istasyonları ile uygulanması esasına dayanır.

Yazar :
HEMEN ARA Whatsapp